Europahuis Ryckevelde sloot zich in november 2020 aan bij de coalitie "Citizens Take Over Europe".  

Organisaties in Europa verenigen zich in "Citizens Take Over Europe"

Citizens Take Over Europe (CTOE) ontstond in de lente van 2020 in het midden van de Covid-19-pandemie, toen het besef ontstond hoe belangrijk een Europese democratie met draagvlak bij de burgers is. Een groep van meer dan 50 organisaties en burgers uit tien landen sloeg de handen in elkaar om te bouwen aan een meer toekomstgerichte Europese democratie waarin de burger centraal staat. Onze leiders worstelen om de problemen van deze tijd op te lossen. Of het nu gaat om een inclusieve publieke sector, onze planeet beschermen of fundamentele rechten te voorzien over het hele continenent, de coalitie wil dat we onze verantwoordelijkheid nemen en burgers weer centraal zetten in de conversatie over de toekomst van Europa. De coalitie gaat voor een Europa dat we zelf veel kunnen geven, maar dat ook om ons geeft.

De Conferentie over de toekomst van Europa

In juli 2019 kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze een 'Conferentie over de toekomst van Europa' zou organiseren, om samen met burgers en het middenveld na te denken over de Europese uitdagingen van de toekomst. Die conferentie zou starten op 9 mei 2020, maar werd omwille van COVID-19 én omwille van politieke onenigheid over wie de Conferentie zou voorzitten, uitgesteld. In die periode ontstond Citizen Take Over Europe, die meteen 10 principes opstelde over hoe deze Conferentie idealiter vorm zou krijgen. Check hier de 10 principes.

Begin maart 2021 tekenden de voorzitters van de drie grote Europese instellingen (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ministerraad) een gemeenschappelijke verklaring, waarmee ze de conferentie officieel op gang trekken. Naar alle waarschijnlijkheid start de conferentie op 9 mei 2021 en zal ze ongeveer een jaar duren. 

Ook burgers krijgen een belangrijke stem in deze conferentie. In een Eurobarometer (publieke bevraging door de Europese Commissie en het Europees Parlement) konden EU-burgers aangeven of ze zo'n conferentie belangrijk vinden en of ze er zelf aan deel zouden nemen. Maar liefst 92% van de ondervraagde burgers geeft aan dat de stem van burgers meer gehoord moet worden als het gaat over de toekomst van Europa. Na de Ieren blijken vooral Belgen enthousiast: 62% van de ondervraagde Belgen gaf immers aan deel te willen nemen aan evenementen in het kader van de conferentie. In de loop van de conferentie kunnen we meer van dit soort bevragingen verwachten. Daarnaast bevat het document ook ideeën voor Europese burgerpanels, die aangevuld kunnen worden met nationale en lokale evenementen, en komt er een online participatieplatform. 

Citizens Take Over Europe: tevreden met het signaal, maar we willlen garanties 

Citizens Take Over Europe is tevreden met het signaal dat de instellingen geven met de gemeenschappelijke verklaring, maar is ook kritisch: In een officieel statement roept de coalitie op om duidelijk aan te geven hoe burgers bij kunnen dragen aan de conferentie (gaan burgers bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen welke thema's er aan bod komen) en om deze nieuwe vormen van besluitvorming met directe inspraak voor burgers permanent te maken. Daarnaast vraagt de coalitie ook om de resultaten van de burgerpanels mee te nemen in de conclusies van de conferentie. 

Zin in? Interessant?  

De coalitie houdt iedereen via website en sociale media uiteraard op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en projecten. Als je helemaal overtuigd bent en deel wil uitmaken van onze toekomstgerichte, participatieve beweging kan je ook lid worden van CitizensTake Over Europe via deze link