Tijdens een simulatieoefening van de Europese Raad kruipen studenten van het hoger onderwijs voor één dag in de huid van een staatshoofd of regeringsleider van één van de EU-lidstaten. Ze worden m.a.w. Angela Merkel, François Hollande of Charles Michel voor één dag. De thema's waarover de studenten debatteren zijn heel actueel en gaan van het EU asielbeleid, over klimaat- en privacybeleid, tot interne veiligheid in Europa. Ook volgende thema's worden aangeboden: TTIP, EU defensiebeleid, de crisis in Oekraïne, toetreding van Turkije tot de EU.

Door deze oefening ontdekken de deelnemers hoe de besluitvorming op Europees niveau verloopt, ervaren ze aan den lijve wat democratie betekent en ontwikkelen ze hun democratische vaardigheden, zoals een standpunt verdedigen of compromissen sluiten.

 

"De zitting heeft me vooral geleerd hoe verdomd moeilijk het moet zijn om met 28 lidstaten een akkoord te bereiken. Dat was een eye-opener.
Eva Nowé, studente journalistiek, Artevelde Hogeschool Gent

"De simulatie-oefening van Ryckevelde, met een debat over een actueel Europees thema in het Europese Parlement, ervaar ik altijd als het hoogtepunt van mijn lessenreeks Internationale Politiek. Het doet enorm deugd te zien dat je studenten volledig opgaan in hun rol als staatsleider en de belangen van hun land willen verdedigen. En hen daarna dan te horen zuchten dat tot consensus komen toch wel een hele uitdaging is…"
Roos Quintijn, docent Internationale politiek, Artvelde Hogeschool Gent

 

Een simulatieoefening van de Europese Raad kan op twee manieren uitgewerkt worden: d.m.v. een intensief traject of een verkort traject.

Intensief traject

Een intensief traject bestaat uit een grondige voorbereiding met volgende modules:

  1. een infosessie over hoe beslissingen in de EU genomen worden (door Europahuis Ryckevelde).
  2. een lezing door een expert die pro het thema is.
  3. een lezing door een expert die contra het thema is.
  4. het schrijven van een paper: elke student krijgt een rol toegewezen, bv. regeringsleider van Duitsland, voorzitter van de Europese Raad, enz. De studenten schrijven een paper over het standpunt van hun land of instelling rond het thema.

Als hoogtepunt van de oefening komen de studenten samen in maatpak om aan de onderhandelingstafel te komen tot een akkoord op basis van een wetsvoorstel van de Europes Commissie. Daarvoor krijgen de deelnemers een conferentiemap met daarbij een overzicht van de standpunten per lidstaat.

Verkort traject

Bij een verkort traject krijgen de studenten vooraf een document met alle standpunten van de EU-lidstaten, zodat ze zich op basis daarvan kunnen voorbereiden. Tijdens de dag van de simulatieoefening krijgen de studenten informatie over de besluitvorming in de Europese Unie en over het thema van de oefening. Daarna gaan ze zelf aan de slag tijdens de simulatieoefening. 
 

Zelf aan de slag gaan?

Alle informatie en materiaal om zelf een simulatieoefening te doen met je studenten of leerlingen vind je via de projectwebsite: www.eudigitaldemocracy.com.

 

Boek een simulatieoefening

Een simulatieoefening boeken kan via deze link.

 

   Dit project werd gefinancierd met de steun van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie (2014-2017).

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten