Het project 'Europa in de klas' loopt in het schooljaar 2016-2017 en bouwt verder op eerdere Jean Monnet projecten. Deze projecten zijn gefinancierd door de Europese Commissie binnen de actie 'Jean Monnet Project'. Belangrijkste tastbare output hiervan is de gelijknamige databank www.europaindeklas.be waar leerkrachten alle educatief materiaal, wedstrijden of uitstappen rond het thema Europa terugvinden. 

De projecten hebben als doel om het thema 'EU' beter en vaker aan bod te laten komen in de Vlaamse klaslokalen. De activiteiten binnen het Europa in de klas voor het schooljaar 2016-2017 zijn:

 • Voor leerkrachten:
  • Up to date houden en verder inhoudelijk uitbreiden van de website www.europaindeklas.be met een overzicht van het didactisch aanbod in Vlaanderen rond het thema ‘Europa’. Deze databank is online sinds januari 2013, als product uit het eerste project.
  • 5 infosessies voor leerkrachten over het thema 'Vluchtelingen in Europa',:
   • 15/02/2017: Provincie Limburg
   • 21/02/2017: Provincie Antwerpen
   • 15/03/2017: Provincie West-Vlaanderen
   • 23/03/2017: Provincie Oost-Vlaanderen
   • 20/04/2017: Provincie Vlaams-Brabant  

Een sfeerbeeld uit Antwerpen

Een sfeerbeeld uit Leuven

Bekijk het verslag van ROB tv.

Lees hier het verslag van Het Laatste Nieuws.

 • Voor toekomstige leerkrachten: Een gratis interactieve workshop 'Europa in de klas' voor 12 hogescholen / universiteiten in Vlaanderen en Wallonië.
 • Voor leerlingen: Een gratis workshop 'Vluchtelingen in Europa' voor 25 groepen leerlingen van ASO en TSO. Deze workshop is volledig nieuw en op maat gemaakt van de doelgroep.
 • Voor middenveldorganisaties:
  • een workshop over hoe je op Europees niveau kan lobbyen en netwerken met partnerorganisaties om je werking te versterken.
  • een website www.europainhetmiddenveld.be met info over hoe je kan lobbyen op EU-niveau.

 

    Dit project werd gefinancierd met de steun van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten