In het schooljaar 2015-2016 organiseerde Europahuis Ryckevelde op vraag van het Vredescentrum een intensief traject voor zeven klassen uit Antwerpen met als thema 'Fort Europa'. Het project legde de link tussen vluchtelingen vandaag in Europa en vluchtelingen tijdens Wereldoorlog I. 

De 173 leerlingen kregen drie workshops om zich voor te bereiden op een simulatieoefening van de Europese Raad waarbij ze in de huid kropen van een EU staatshoofd of regeringsleider. 

Tijdens module 1 gaf een medewerker van Ryckevelde een inleiding op de Europese Unie, met vooral aandacht voor de besluitvorming van de EU, het kaderen van het thema vluchtelingen doorheen de tijd en in de wereld en voor het EU asielbeleid.
In module 2 deden de leerlingen een rollenspel over ‘vluchtelingen in Europa’ op basis van de methodiek ‘de sluier der onwetendheid’.
Module 3 was een workshop waarbij de leerlingen de standpunten van de verschillende lidstaten leerden kennen op vlak van EU asielbeleid aan de hand van een onderzoeksopdracht en een stellingenoefening waarin ze de rol van hun lidstaat opnamen. Aan de hand van deze voorbereiding werkten we toe naar een simulatieoefening van de Europese Raad rond het EU asielbeleid.
Tijdens module 4 trokken de leerlingen een maatpak aan en trokken naar de onderhandelingstafel. Daar probeerden ze als vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten tot een akkoord te komen over de vluchtelingencrisis in Europa.

Ryckevelde stond in voor de inhoudelijke uitwerking van het traject en de uitvoering van de workshops, het Vredescentrum was verantwoordelijk voor de coördinatie.

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten