Inés Verplancke

Coördinator

Ines.verplancke@europahuis.be

Inés is coördinator van Europahuis Ryckevelde. Ze is bedreven in het 'vertalen' van de Europese realiteit in mensentaal en is de internationaliseringsexpert van het team. Kwaliteit, creativiteit en innovatie zijn haar stokpaardjes. Al 15 jaar werkt ze met hart en ziel aan een Europa op mensenmaat.

Machteld Boussemaere

Stafmedewerker 

machteld.boussemaere@europahuis.be

Op Europahuis Ryckevelde staat Machteld onder andere in voor het op maat uitwerken van vormingen en lesmateriaal en de coördinatie van het European Parliament Ambassador School programma. Ze werkt hiervoor graag samen met de vele boeiende partners van de organisatie. Haar opleiding in communicatie en internationale politiek en haar lerarenopleiding komen hierbij goed van pas.

Angelique Vandekerckhove

Communicatie en projectmedewerker

angelique.vandekerckhove@europahuis.be

Angelique staat in voor de communicatie van Europahuis Ryckevelde. Daarnaast werkt ze het luik participatie van de organisatie verder uit. Mensen correct informeren over de EU en over het belang van Europese samenwerking is haar dada. Ze genoot een opleiding Internationale Politiek en EU-studies en legt bovendien werkervaring bij de Verenigde Verenigingen en het Europees Parlement in de schaal. 

Elodie Deceuninck

Educatief medewerker

elodie.deceuninck@europahuis.be

Sinds 2016 gaat Elodie in Vlaanderen op pad om de EU op een creatieve en toffe manier uit te leggen aan jongeren. Ze houdt er van om hen te leren hoe ze zich een goed onderbouwde mening kunnen vormen. Ze baseert zich hierbij op haar studies in taal- en letterkunde en internationale betrekkingen & diplomatie. Na haar studies verkende ze de andere kant van de wereld door een stage bij de Belgische ambassade voor Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacific. 

Fauke Deceuninck

Educatief medewerker

fauke.deceuninck@europahuis.be

Bij Europahuis Ryckevelde geeft Fauke sinds het najaar van 2017 mee vorm aan een democratisch Europa door politiek actuele dossiers te vertalen naar begrijpelijke inhoud voor het brede publiek. Vanuit haar passie voor politiek probeert ze jong en oud te informeren over het Europese project. Deze passie ontwikkelde ze tijdens haar studies Belgische politiek en werd nog versterkt tijdens haar vervolgopleiding in de Europese politiek, die ze deels in Wallonië en deels in Duitsland deed.

Rosalie De Waele

Educatief medewerker

rosalie.dewaele@europahuis.be

Rosalie is sinds 2017 aan de slag als educatief medewerker bij het Europahuis. Zowel haar master EU-studies als haar lerarenopleiding komen voor deze functie goed van pas. Hoewel ze geïnteresseerd is in alles wat met de Europese Unie te maken heeft, gaat haar specifieke voorliefde uit naar besluitvorming en actualiteit. De Europese samenwerking op een interactieve en heldere manier uitleggen aan leerlingen en het geven van correcte informatie en feiten beschouwt ze als topprioriteit.

Tomas Uten

Educatief medewerker

tomas.uten@europahuis.be

Tomas versterkt sinds het najaar van 2018 het team als educatief medewerker. Zijn master in de internationale betrekkingen en zijn lerarenopleiding vormen de ideale combinatie om de wondere wereld van de politiek te vertalen naar begrijpelijke materie. In een wereld waar feit en fictie steeds meer door elkaar lijken te lopen, maakt Tomas er zijn missie van om in debat het politieke reilen en zeilen te achterhalen.

Campagne Nee tegen nonsens

Ontdek het hier