In Hongarije en Polen staat de rechtstaat onder druk, en het blijkt voor de Europese Unie niet gemakkelijk om de participatieve, liberale democratie in die lidstaten te handhaven. Tegelijk wil de EU de Europese democratie nieuw leven inblazen via participatie-initiatieven zoals de "Conference on the future of Europe".  Hoe zit dat momenteel met deze "Conferentie over de toekomst van Europa", en zullen burgers daar aan het woord komen? 

Deze en andere vragen krijgen een antwoord tijdens dit webinar van 10 december 2020 in opdracht van Europe Direct West-Vlaanderen. Herbekijk het één-uur-durende webinar door je te registereren via deze link

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten