ONLINE BRAINSTORM - De toekomst van Europa ligt in jullie handen, Wilrijk! 

Een online  Europese brainstormavond in Wilrijk

Op maandag 24 januari debatteerden 20 Wilrijkenaren over de thema's klimaat en milieu. Na een inleiding door schepen Hans Ides en een voorstelling van het lokale project Groenbouwers, openden we het gesprek met de deelnemende inwoners van het District. De thematiek was breed, wat resulteerde in gesprekken over energie, mobiliteit, commons en co-housing, ontharding en samentuinen, ... Hieronder kan je de uiteindelijke uitkomst van de avond herlezen. Wie wil kan de ideeën ook onderschrijven op het officiële platform van de Conferentie over de Toekomst van Europa

Op het programma: 

  • 19u50: opening zoom voor deelnemers 
  • 20u00: welkomstwoord door Sara Soumillion (Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België)
  • 20u05: introductie door Schepen Hans Ides 
  • 20u10 : Inleiding op het thema van de avond: klimaat en milieu
  • 20u30: Start brainstormsessies 
  • 21u45 : Conclusies 
  • 22u: Slot 

De resultaten:  

Deze brainstorm resulteerde in drie concrete voorstellen: 

  • Een eerste groep Wilrijkenaren werkte rond het thema 'Europese energie-coöperaties' waarin burgers en de overheid "aandeelhouders" moeten zijn. Op die manier kan je efficiënter, goedkoper en groener energie (van verschillende duurzame bronnen) opwekken en op een inclusieve manier bedelen. Deze coöperaties moeten omkaderd worden door een ondersteunend Europees energiebeleid:  Geen (extra) transportkosten voor het delen van energie met bijvoorbeeld de buren, maatregelen die energiedelen goedkoper en makkelijker maken, ... Hun denkproces herlees je hier. 
  • Een tweede groep benadrukte in hun denkproces voornamelijk het belang van Europese bewustwording in het kader van een duurzame toekomst. Om effectief beleid uit te rollen in thema's zoals mobiliteit, duurzame voeding, betaalbare groene stroom, ... moet je er als overheid voor zorgen dat burgers zich gehoord voelen. Daarom moet er ook vanuit de EU worden ingezet op het faciliteren van lokale dialoog. Dit kunnen de Europese instellingen doen door lokale besturen te stimuleren om dit soort dialogen op te starten en Europese good practices te verspreiden. 
  • Het derde en laatste idee sluit eigenlijk perfect aan op het tweede idee: deze groep Wilrijkenaren pleitte voor de invoering van een Europees netwerk voor kennisontwikkeling en ontzorging rond de thema's klimaat en milieu. Zo'n Europees netwerk kan hierop inzetten door de kennis van lokale organisaties -met expertise en kennis van de lokale context- te delen en ontzorging op lokaal niveau te ondersteunen door bv. subsidies te voorzien voor burgercoöperaties, sociale ondernemingen, ... die concrete zaken aanbieden (denk dan bv. aan groene energie, dakbeplanting, ...). Een sterk Europees beleidskader met realistische ambities tegen 2030 en 2050 is hier troef, omdat lokale overheden op deze manier worden aangezet om hier ook verder op in te zetten. Hier vind je ook het denkproces dat tot het derde idee heeft geleid. 

Brainstormavonden in alle Belgische provincies 

Niet alleen in Wilrijk denken burgers na over de toekomst van Europa. In elke Belgische provincie debatteren burgers over Europese thema's en verkiezen ze ideeën die we vervolgens meenemen naar een gezamenlijk evenement in Brussel, waar er naast burgers ook Europarlementsleden en vertegenwoordigers van de Europese Commissie zullen deelnemen aan de gesprekken. Binnenkort verschijnt er meer informatie over dit evenement. 

Dit traject is een samenwerking tussen de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, Europahuis Ryckevelde, Europa Direct Antwepen en het District Wilrijk. Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg onze Facebookpagina voor alle updates. 

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten