De toekomst van Europa ligt in jullie handen, Oostende!  

Online brainstormavond voor een duurzame toekomst

Op dinsdag 18 januari namen zo'n 40 Oostendenaren deel aan een online brainstormavond over de thema's biodiversiteit en voedselstrategie. Na een grondige introductie, met onder meer een inleiding door burgemeester Bart Tommelein en een toelichting van enkele lokale maar door Europa gefinancierde projecten, deelden Oostendenaren hun eigen kijk op de thema's in 3 verschillende brainstormrondes. 

Het programma van de avond:

  • 20u00: Korte inleiding door Samuel Maenhout (Vertegenwoordiger van de Europese Commissie)
  • 20u05: Welkomstwoord door burgemeester Bart Tommelein
  • 20u10: Inleiding over de thema's biodiversiteit en voedselstrategie 
  • 20u30: Start interactieve brainstormsessies 
  • 21u45: Voorstellen van de gekozen ideeën 
  • 21u55: Slotwoord door schepen Silke Beirens
  • 22u00: Einde

De resultaten: 

De brainstorm resulteerde in drie finale ideeën die door de inwonders van de stad werden voorgesteld: 

  • Een eerste groep burgers stelde voor om een Europees vergroeningsquotum in te voeren dat niet alleen de biodiversiteit maar vooral ook het welzijn in Europese steden moet versterken. Steden moeten zo samen met hun burgers bepalen hoe er aan vergroening kan worden gedaan door bijvoorbeeld te investeren in samentuinen, onthardingsprojecten in het straatbeeld, ... Het volledige denkproces vind je terug op dit Miro-bord
  • Een tweede groep ging dieper in op het belang van landbouw en voedsel, en stelde voor om in Europa werk te maken van dynamische lokale voedselmarkten die regelmatig wisselen van locatie, een online aanbod en optie tot levering hebben, werken met een duidelijke strategie tegen verspilling en ook inzetten op het aanbieden van een plantsoen (dat burgers motiveert om zelf aan de slag te gaan). Een Europees platform om kennis te delen, actieplannen ter bevordering van dit soort initiatieven of het ondersteunen van lokale en organische landbouw op Europees niveau kunnen dit soort lokale initiatieven versterken. Hun denkproces vind je hier terug. 
  • De derde en laatste groep had het voornamelijk over biodiversiteit en ontharding, en stelde dan ook voor om werk te maken van een Europees onthardingslabel voor steden, dat ertoe moet leiden dat steden worden aangemoedigd om percentages open ruimte vast te leggen waar er aan ontharding kan worden gedaan. Zo kan er op doordachte wijze werk gemaakt worden van groene corridors in het straatbeeld die kunnen motiveren en inspireren op Europees niveau. Het volledig uitgewerkte idee lees je hier terug

Je vind de drie ideeën ook terug op het officiële platform van de conferentie, waar je ze kan onderschrijven en eventuele aanvullingen kan suggereren. 

 

Brainstormavonden in alle Belgische provincies 

Niet alleen in Oostende en omstreken denken burgers na over de toekomst van Europa. In elke Belgische provincie debatteren burgers over Europese thema's en verkiezen ze ideeën die we vervolgens meenemen naar een gezamelijk evenement in Brussel. Op het gezamenlijk evenement zullen er naast burgers ook Europarlementsleden en vertegenwoordigers van de Europese Commissie deelnemen aan de gesprekken. Binnenkort verschijnt er meer informatie over dit evenement. 

Dit traject is een samenwerking tussen de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, Europahuis Ryckevelde, Europa Direct West-Vlaanderen en de stad Oostende. Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg onze Facebookpagina voor alle updates. 

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten