In het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa organiseert Europahuis Ryckevelde samen met het Bureau van het Europees Parlement in België en de Representatie van de Europese Commissie een brainstormavond in elke Vlaamse provincie. Sint-Niklaas mocht de spits afbijten. De lessen die wij uit dit event meenemen zetten we alvast even op een rijtje:

Allemaal lokaal

Meer dan een leuze die deel kan uitmaken van een plan rond biodiversiteit of lokale voedselstrategieën, niet toevallig de thema’s van de participatie avond in Sint-Niklaas,  geldt ‘ga lokaal’ ook als een succesformule om mensen te mobiliseren voor een Europese brainstormavond. Het maakt Europa  tastbaar en helpt om concrete ideeën te formuleren die lokaal maar ook Europees impact kunnen hebben.

Hoewel het lokale en Europese niveau soms ver van elkaar weg lijken te staan, wees Schepen Wout De Meester toch naar een volgens hem belangrijke overeenkomst: beide niveaus staan soms in de schaduw van andere beleidsniveaus. Dit maakt ze soms minder gekend, maar geeft hen ook de kans om op lange termijn te werken en los te komen van de alledaagse politique politicienne. Deze blik op de toekomst is exact wat nodig is om tegemoet te komen aan de thema’s van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Ga op zoek naar denkers en doeners

Wie wil brainstormen over complexe Europese thema’s, voorziet best de nodige expertise. Een korte inleiding op deze Europese thema’s is dan noodzakelijk . Om thema’s zoals biodiversiteit of mobiliteit concreet  te maken, helpt het ook om lokale experten die hier dagelijks mee bezig zijn aan het woord te laten. Daarnaast namen er ook heel wat burgers deel aan de participatieavond die vanuit hun eigen werkveld met de thematiek bezig zijn. Een goede combinatie van denkers en doeners blijkt ideaal om een interessant debat op gang te trekken waarin theorie en praktijk door elkaar lopen.

Bied je deelnemers perspectief

Je deelnemers beloven dat er naar hun input geluisterd zal worden door beleidsmakers is altijd moeilijk. De aanwezigheid van enkele lokale beleidsmakers loste deze uitdaging al voor een stuk op, maar het is vooral met een vervolgevenement dat we ook een mogelijke Europese impact willen garanderen. De input van de Sint-Niklazenaren brengen we immers samen met de input uit alle andere Belgische  provincies tijdens een brainstormdag in Brussel. Deelnemers gaan dan met Europarlementsleden en vertegenwoordigers van de Europese Commissie in debat over de verschillende verzamelde ideeën.De verzamelde ideeën herlees je hier

Deze delegatie Sint-Niklazenaren neemt de lokale ideeën mee naar 'het Europese niveau'.

Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg onze Facebookpagina voor alle updates. 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten