In deze oefening staan de studenten even in de schoenen van een Europees Parlementslid. Elke student maakt deel uit van een politieke fractie en van een commissie (specialiteit per thema). In de commissies debatteren ze over 2 wetsvoorstellen en werken ze een compromis uit met andere leden van hun commissie, die elk een andere politieke achtergrond hebben. 

Vervolgens toetsen ze de voorstellen af bij hun collega’s van hun politieke fractie. Ten slotte wordt er overgegaan tot een stemming. Op het einde van de workshop moeten ze zoveel mogelijk goedgekeurde wetsvoorstellen op tafel hebben liggen. 

Na het rollenspel wordt nog kort een vergelijking gemaakt met de werkelijkheid. 

Volgende thema’s komen in het rollenspel aan bod: 
• De waarden van de EU
• Europees burgerschap
• Gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid
• Uitbreiding van de EU
• De Toekomst van de EU 

Waar

Een begeleider van Europahuis Ryckevelde komt naar je toe (op school of in een andere locatie die je zelf vastlegde). Je voorziet een voldoende ruim lokaal met 5 grote tafels (of een combinatie van meerdere losstaande tafels) waar telkens 10 studenten comfortabel rond kunnen (er moeten deelgroepjes gevormd worden). Daarnaast graag ook nog ruimte voor het plenaire gedeelte van het rollenspel. Voorzie ook een projectiescherm en indien mogelijk een beamer. De begeleider zet op voorhand de zaal klaar en brengt alle spelmateriaal mee. De begeleider kan idealiter al een uur op voorhand het lokaal binnen om het klaar te zetten.

Duur

De workshop duur twee uur en drie kwartier.  

Doelgroep

Deze werkvorm is geschikt voor hogeschoolstudenten. 

Deelnemers

Aan het rollenspel nemen minimum 25 en maximaal 50 studenten deel. 

Prijs

We vragen €5,5 per effectief aanwezige student. We sturen de factuur na de vorming op. Je betaalt altijd voor een minimum van 40 studenten.

 

Dit rollenspel reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je een Ryckevelde spreker wil inzetten en klik hier om te reserveren.   


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Ontdek meer