logo

Wie zijn we

Ryckevelde vzw is een beweging voor Europees burgerschap gevestigd in Damme, op enkele kilometers van het historische stadscentrum van Brugge.

We zorgen er voor dat jong en oud de Europese Unie en bij uitbreiding 'Europa' begrijpen. Bovendien zetten we mensen aan om Europa zelf te ervaren en mee te ontwerpen. We doen dit vanuit de overtuiging dat bewuste burgers de basis vormen voor een goede democratie.

Concreet betekent dit dat we vorming geven over de EU, educatieve pakketten aanbieden en tal van projecten en activiteiten op touw zetten rond het thema van de Europese integratie ('Europa begrijpen'). Door middel van al deze tools informeren we de Europese burgers over de geschiedenis van de Europese integratie en de verworvenheden van de EU en laten we hen nadenken over de uitdagingen voor de toekomst van Europa.

Daar bovenop ondersteunen we scholen en organisaties in de volwasseneneducatie bij het uitwerken van hun internationale projecten ('Europa beleven').

Ons aanbod is er voor het Vlaamse onderwijs, jongeren en volwassenen. Download hier onze voorstellingsfolder.

Karel Verleye richtte de organisatie in 1956 op als ‘Europacentrum’. Enkele jaren ervoor, in 1949, stond hij ook aan de wieg van het Brugse Europacollege.
 

Europa: een zaak van mensen

Karel Verleye, founding father van Ryckevelde (foto):

“Europa hoort in de eerste plaats een zaak van mensen te zijn en niet een bureaucratische, economische boaconstrictor. Overigens, niemand kan verliefd worden op een gemeenschappelijke markt. De menselijke kant, de vergeten aspecten in het Europese debat, moeten aan bod komen.”

Ryckevelde vzw is sinds 2005 een erkende beweging binnen het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Ryckevelde wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen.

In het linkermenu vind je meer informatie over onze geschiedenis, onze missie en visie, structuur, team en partners.