logo
Wedstrijden
Kalender

Blijf op de hoogte

van onze - en Europese - activiteiten rond democratie en burgerschap via Facebook, Twitter en onze nieuwsbrieven ‘Europa’ en ‘internationalisering’

Word vrijwilliger

Klik hier

Wie zijn we

Ryckevelde vzw is een beweging voor Europees burgerschap met een werking voor heel Vlaanderen.

Ryckevelde staat voor een Europa op mensenmaat en zorgt dat jong en oud in de eerste plaats begrijpt waarover de Europese Unie gaat. Ook wil de organisatie dat mensen Europa zelf ervaren en mee ontwerpen. Ryckevelde doet dit vanuit de overtuiging dat bewuste burgers de basis vormen voor een goede democratie.
 

Europa begrijpen

Daarom geven de medewerkers vorming over de EU, ontwikkelt de organisatie educatieve pakketten en zet het tal van projecten en activiteiten op touw rond het thema van de Europese integratie. Door middel van al deze tools informeert Ryckevelde de Vlaamse burger over de geschiedenis van de Europese integratie en de verworvenheden van de EU en laat hen nadenken over de uitdagingen voor de toekomst van Europa. (pijler 'Europa begrijpen')
 

Europa beleven

Daar bovenop ondersteunt Ryckevelde scholen en organisaties in de volwasseneneducatie bij het uitwerken van hun internationale projecten (pijler 'Europa beleven').
 

Ontstaan 

Karel Verleye richtte de organisatie in 1956 op als ‘Europacentrum’. Enkele jaren ervoor, in 1949, stond hij ook aan de wieg van het Brugse Europacollege. Ryckevelde vzw is sinds 2005 een erkende beweging binnen het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. De organisatie wordt ook structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen.

In het linkermenu vind je meer informatie over de geschiedenis, missie en visie, structuur (met Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), team en partners. 
 

Europa: een zaak van mensen

Karel Verleye, founding father van Ryckevelde (foto):

“Europa hoort in de eerste plaats een zaak van mensen te zijn en niet een bureaucratische, economische boaconstrictor. Overigens, niemand kan verliefd worden op een gemeenschappelijke markt. De menselijke kant, de vergeten aspecten in het Europese debat, moeten aan bod komen.”