logo
Wedstrijden
Kalender

Blijf op de hoogte

van onze - en Europese - activiteiten rond democratie en burgerschap via Facebook, Twitter en onze nieuwsbrieven ‘Europa’ en ‘internationalisering’

Word vrijwilliger

Klik hier

Wat doen we

Als beweging voor Europees burgerschap, bieden we onder andere vorming aan, educatief materiaal, acties en evenementen over de Europese integratie.

Ryckevelde bereikt een breed publiek (jongeren en volwassenen), overtuigd van het feit dat het een leven lang duurt om te werken aan actief burgerschap. We promoten dit Europees burgerschap via twee pijlers: ‘Europa begrijpen’, waar we onder andere informatie geven over Europa en ‘Europa beleven’, waar we mensen aanzetten tot actie.
 

Europa begrijpen

Ryckevelde wil dat mensen Europa begrijpen. Onze activiteiten versterken de kennis over Europa en bevorderen democratische vaardigheden zoals opinie- en compromisvorming. . 

Vorming

“Voor mij is het elk schooljaar opnieuw een genoegen om een Europese vormingsdag te boeken voor de laatstejaars van onze school. Ryckevelde is gespecialiseerd in heel veel onderwerpen die met de Europese Unie te maken hebben. Hun medewerkers brengen deze soms ingewikkelde materie op een aanschouwelijke wijze of ze laten de jonge mensen deelnemen aan pittige discussies." Anne, leerkracht aardrijkskunde, Sint-Bavohumaniora Gent.


Hoeveel lidstaten telt de EU op dit moment? Hoe en waarom is de EU begonnen? En wat betekent deze Europese samenwerking specifiek voor mij?

Al sinds de jaren zestig geeft Ryckevelde Europese vorming op mensenmaat, aan het onderwijs en aan volwassenen. De vormingssessies variëren in thema en in werkvorm: heldere basisinformatie over de EU, een debat over uitdagingen zoals asiel en migratie, of een educatief spel over de handelsverhoudingen tussen Noord en Zuid. Ryckevelde heeft voor elk wat wils en past zich aan naargelang de doelgroep.
 

Intensieve trajecten

“Ik vond de samenwerking van onze school met Ryckevelde vzw een schitterend initiatief. Ook voor mij was Europa nog steeds een doolhof. Ik sloeg altijd de berichtgeving over Europa over, omdat het te veel inspanning vroeg en omdat ik Europa minder interessant vond. Door deze simulatie ben ik meer en meer bij Europa betrokken geraakt en volg ik de actualiteit erover nu veel nauwer." Tom, student journalistiek aan de Artevelde Hogeschool

Tijdens een simulatieoefening van de Europese Raad stappen de deelnemers, na een grondige voorbereiding, voor één dag in de rol van een staatshoofd of regeringsleider van een Europese lidstaat. Zo ervaren ze de werking van de Europese Raad en leren ze al doende de kunst van het compromissen sluiten.  

Educatief materiaal

Met ons educatief materiaal over de Europese Unie kan je zelf aan de slag. We hebben pakketten voor het lager, secundair en hoger onderwijs en voor volwassenen. Elk pakket heeft een ander uitgangspunt, thema of doelgroep. Telkens pakken we het creatief aan met oefeningen en sprekende voorbeelden.

Zo kan je onder andere kiezen uit een webquest voor het basisonderwijs, een krantje met oefeningen voor het secundair of een zoektocht in Brussel voor deelnemers vanaf 16 jaar.

Het overgrote deel van ons aanbod download je gewoon gratis van onze website. 

Evenementen

Jaarlijks organiseert Ryckevelde de ‘State of the European Union’ en ‘Prijs – debat Karel Verleye’. Tijdens de ‘State’ geeft een Europawatcher zijn of haar visie op het Europa van de toekomst. Dit evenement vindt altijd plaats in de week van 9 mei, de Europese feestdag. Het evenement ‘Prijs – debat Karel Verleye’ bekroont eindwerken over de menselijke kant van Europa en dompelt deelnemers onder in een boeiend debat.

Naast deze vaste evenementen zie je Ryckevelde ook tijdens andere debatten en lezingen. Zo spelen we in op actuele gebeurtenissen. 


Europese conferenties

Ryckevelde organiseert Europese conferenties waarbij jongeren en volwassenen uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten en nadenken over de toekomst van de EU. 

Campagne

Hoe belangrijk is Europa in ons leven? Jaarlijks trekken we de straat of de virtuele straat op met een campagne waarbij we mensen wijzen op het belang van de EU, en vooral op het belang van hun stem in die EU. Campagnes als 'vrij op 9 mei', 'opspEUring verzocht' en 'Benny Mee' zijn hiervan enkele voorbeelden.
 

Europa beleven

We leven in Europa, dus moeten we het ook beleven. Ryckevelde begeleidt scholen en organisaties uit de (non-)formele volwasseneneducatie bij hun grensoverschrijdende (uitwisselings-)projecten. Zo ervaren zij Europa aan den lijve.

Internationale projecten betekenen niet alleen een fysieke grensverlegging, maar vooral een enorme innerlijke verrijking. Het enthousiasme van honderden leerkrachten die de stap naar internationale samenwerkingsprojecten zetten, spreekt boekdelen.

Infosessies internationalisering

Weet je als leerkracht of docent niet hoe te beginnen aan internationalisering? Geen nood, Ryckevelde maakt je jaarlijks wegwijs met enkele basis infosessies over internationalisering. Twee maal per jaar richten we ook monitoringdagen in voor wie specifiek een Comeniusproject heeft. Dat je er onderling ervaring kunt uitwisselen is meteen mooi meegenomen. Ook voor het Grundtvig programma organiseren we infodagen.
 

Handleidingen en brochures

Ga zelf aan de slag met behulp van up-to-date handleidingen. De brochure ‘Horizon’ bijvoorbeeld betekent voor zowel basis- als secundaire scholen een goede houvast bij de opzet van een project. Je download alle brochures en folders gratis van onze website.

Ontdek op onze website ook een aantal ‘handige tools’ voor je project. Het gaat in hoofdzaak om instrumenten om te communiceren, je project te evalueren of de resultaten ervan te verspreiden.
 

Partnerfinding

Het spreekt voor zich: voor internationale projecten heb je buitenlandse partners nodig. Maar hoe vind je die? Ryckevelde bundelt de bestaande databanken en biedt ook zoekertjes aan.

Bovendien organiseren we elk najaar een Comenius contactseminarie voor leerkrachten en directieleden van scholen uit heel Europa. Deze vierdaagse ontmoeting leverde al veel mooie projecten op. 
 

Begeleiding op maat

Vind je toch je weg niet terug in het grote subsidieaanbod? Ben je onzeker over de aanvraag die je invulde? Ryckevelde begeleidt je persoonlijk, zowel bij de start, onderweg, als aan het einde van je internationaliserings-avontuur. Je kan hiervoor altijd (gratis) bij ons terecht per e-mail, telefonisch of na afspraak. Klik hier voor meer informatie over onze helpdesk.