logo
Wedstrijden
Kalender

Blijf op de hoogte

van onze - en Europese - activiteiten rond democratie en burgerschap via Facebook, Twitter en onze nieuwsbrieven ‘Europa’ en ‘internationalisering’

Word vrijwilliger

Klik hier

Elos

(c) Pol MuylaertElos – grensverleggend onderwijs

Elos staat voor 'Europese leeromgeving op scholen'. Scholen die ervoor kiezen om een Europese en internationale leeromgeving te ontwikkelen voor hun leerlingen kunnen het 'Elos' label ontvangen.

Elos is een onderwijsconcept dat Europees en wereldburgerschap in het secundair onderwijs aanmoedigt. Doel is dat jongeren kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om als actieve burger te leven, te leren en te werken in een Europese en internationale omgeving. 

Ryckevelde vzw is de Vlaamse coördinator van Elos.

In juni 2014 ontving het Bernarduscollege Oudenaarde als eerste het Elos label.  (c) Foto Pol Muylaert