logo
Wedstrijden
Kalender

Blijf op de hoogte

van onze - en Europese - activiteiten rond democratie en burgerschap via Facebook, Twitter en onze nieuwsbrieven ‘Europa’ en ‘internationalisering’

Word vrijwilliger

Ervaring met Europese projecten en deel je die graag met anderen? Klik hier

Links

Subsidieprogramma's van de Europese Unie

 • Vlaams Nationaal Agentschap Epos vzw
  EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor het implementeren van het Europees Programma "Een Leven Lang Leren".
 • Het Europees programma 'Erasmus+'
  Deze link geeft je een overzicht van het 'Erasmus+' programma van de Europese Unie.
 • Programma 'Erasmus+'
  Deze link geeft je een overzicht van alle acties binnen het 'Erasmus+' programma van de Europese Unie. Aan de hand van beknopte fiches worden de acties toegelicht.

Subsidieprogramma's van de Vlaamse overheid

Subsidieprogramma's van andere overheden/instellingen

 • Prins Filipfonds
  De website van het Prins Filipfonds geeft meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor samenwerking met andere gemeenschappen in België.
 • Provincie West-Vlaanderen
  Via deze site vind je informatie over het subsidiereglement en de aanvraagformulieren.
 • Provincie Oost-Vlaanderen
  De site biedt informatie over het flankerend onderwijsbeleid van Oost-Vlaanderen: subsidies voor gelijke onderwijskansen en het versterken van de band school-ouders-buurt-lokale gemeenschap.

Begeleiding bij internationalisering

 • Ryckevelde vzw
  Ryckevelde vzw begeleidt Vlaamse scholen en organisaties binnen de volwasseneneducatie bij het opstarten van grensoverschrijdende projecten.
 • Alden Biesen
  Alden Biesen begeleidt Vlaamse scholen en organisaties van de volwasseneneducatie bij hun grensoverschrijdende projecten.
 • Go! - dienst Internationalisering
  De sector Internationalisering informeert en ondersteunt de scholen bij het opzetten van Europese en internationale samenwerkingsprojecten.
 • VSKO - dienst Nascholing en Internationalisering
  De Dienst Nascholing en Internationalisering doet aan niveau-overstijgende dienstverlening t.o.v. interne en externe klanten.

Andere