logo
Wedstrijden
Kalender

Blijf op de hoogte

van onze - en Europese - activiteiten rond democratie en burgerschap via Facebook, Twitter en onze nieuwsbrieven ‘Europa’ en ‘internationalisering’

Word vrijwilliger

Werk je graag mee aan onze Europa-activiteiten? Klik hier

Wat?

De werking van Ryckevelde vzw berust op twee grote pijlers: "Europa begrijpen" en "Europa beleven". Dit onderdeel van de website toont alle activiteiten die vallen onder "Europa begrijpen".

De EU bepaalt enorm veel voor ons dagelijks leven. Ze moeit zich met heel ons doen en laten. Ryckevelde vzw wil Europa daarom dichter bij de mensen brengen, en de mensen dichter bij Europa. Want de EU is helemaal geen ver-van-ons-bed show, zoals velen denken.   

Zich bewust worden en zijn van het belang van Europa in ons dagelijks leven is een eerste stap. Hiertoe zet Ryckevelde verschillende acties op poten, organiseert ze evenementen enzovoort. Een tweede stap, na bewustwording, is de kennis over de Europese Unie: Wie heeft er de touwtjes in handen? Hoe is het allemaal ontstaan? Hoe ziet de toekomst er uit? Om mensen wegwijs te maken in de wirwar van Europa, geeft Ryckevelde vzw vormingen, biedt ze educatief materiaal aan, informeert ze mensen over de Europese actualiteit, enzovoort. Dat informeren gebeurt steeds op een zo objectief mogelijke manier.

Een volgende stap in het proces is zich een mening vormen over dat Europa. We weten nu waarover het gaat, maar wat vinden we ervan? Waar moet het naartoe met dat grootse Europese project? Ryckevelde organiseert debatten, begeleidt groepsdiscussies en stelt vragen. Ryckevelde zet mensen met andere woorden aan het denken over het gehele proces.

Vanaf hier bekent de organisatie ook kleur. Toen pater Karel Verleye in 1956 Ryckevelde uit de grond stampte, hield hij vooral het sociale aspect van de Europese eenwording voor ogen. Nu, meer dan 50 jaar later, moeten we helaas vaststellen dat net dat sociale vaak in de vergeethoek is geraakt. De EU is in hoofdzaak een economisch project geworden, zonder plaats voor veel politieke of sociale samenwerking. Ryckevelde vestigt extra aandacht op deze zogeheten 'vergeten factoren' van Europa. Zo organiseren we bijvoorbeeld elk jaar de "prijs Karel Verleye", waarbij eindwerken van studenten over deze vergeten, sociale factoren, kans maken op een mooie prijs.

Tot slot wil Ryckevelde mensen enthousiasmeren om met Europa bezig te zijn. Daarvoor organiseren we wedstrijden, evenementen en andere activiteiten. Het motto "Geen EU zonder U" is hierbij van het allergrootste belang. Ryckevelde gelooft in een Europa van de burgers en gelooft vooral dat het Europese project - met vallen en opstaan - voor vele jaren van vrede en welvaart heeft gezorgd. We mogen hier dus best trots op zijn.  

Deze vier pistes: bewustmaken, informeren, doen nadenken en enthousiasmeren, vallen allen onder het luik "Europa begrijpen". Je vindt al deze activiteiten terug in dit onderdeel.